Name: Stary Melnik Iz Bochonka Nasyshchennoe
Country: Russia
Signature:
ABV: 5.4%
Added by: Beerhound
Date Added: 25 Feb 2016
Last Modified: 25 Feb 2016
Last Modified by: Beerhound